Beci

Memorandum

FR

Ambities financieren

In dit dossier:

Financiering van KMO'S

Gewestelijke ontwikkeling financiering

Belastingen op grond en vastgoed

Mobiliteitfiscaliteit

Gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit

Belasting van arbeid

Financiële aspecten van de export

Financieel bestuur en beleid

U kunt ons helpen de stem van Brussel nog luider te doen klinken! 

WOORD VOORAF

Grote ambities voor Brussel koesteren en blijven investeren  in verdere ontwikkeling: dat is  enkel mogelijk door de  beschikbare financiële middelen  op een goede manier in te zetten  en nieuwe middelen vrij te  maken, met name door nieuwe  investeerders aan te trekken en  op een professionele manier nieuwe financierings-methoden  toe te passen. Waar komen die  middelen vandaan? Hoe kunnen  we die mobiliseren? Hoe voeren  we een slim fiscaal beleid?  


In dit opzicht moeten bedrijven  meer dan ooit als te respecteren  partners worden beschouwd. Wanneer sommige gemeenten een confiscatoir beleid voeren tegenover bepaalde ondernemingen, kan het gewest zich niet langer verschuilen achter de gemeentelijke autonomie en moet het zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het gewest beschikt, met de 646 miljoen euro die ze jaarlijks aan de gemeenten toekent via de Algemene Dotatie aan de gemeenten (ADG), wel degelijk over een manier om een gewestelijke visie na te streven waarbij de ondernemingen beschermd worden tegenJan De Brabanter

Secretaris-Generaal VOB

Olivier Willocx

Gedelegeerd bestuurder

WAT STAAT ER IN DIT DOSSIER ?

Ambities financieren

Onze voorstellen

Contactpersonen

Brussel, hoofdstad van Europa, is een stadsgewest dat zichzelf de middelen moet geven om zijn ambities waar te maken. De projecten die essentieel zijn hiervoor moeten uitgevoerd en gefinancierd worden. De 26 maatregelen tonen de weg om dit te realiseren.

Meer aangepaste en sterkere maatregelen voor KMO-financiering. Grotere betrokkenheid van ondernemers bij de ontwikkeling van Brussel d.m.v. private-publieke partnerschappen. Een evenwichtiger grond-en eigendomsbelastingstelsel. Gewestelijke en gemeentelijke belastingen die coherenter zijn en minder bestraffend voor ondernemers. Een beter bestuur en financieel beheer van overheidsinstanties.

Identificeer de maatregelen die u wilt promoten, neem contact met ons op, we zullen er samen aan werken.

Het team van het kenniscentrum van Beci

Het kenniscentrum van Beci is een studiebureau dat zorgt voor technische analyses en dat de grondslagen voor de standpunten van de Brusselse werkgeversorganisaties uitwerkt. Het is ook een centrum dat innoverende projecten ontwikkelt om de economische belangen te verdedigen en dat de politiek alternatieve oplossingen voorstelt.
Olivier Willocx

Jan

De Brabanter

Ischa Lambrechts

Vincent Delannoy

Lise Nakhlé

Het team van het kenniscentrum telt multidisciplinaire en gespecialiseerde consultants en externe specialisten. Dit team staat graag tot uw dienst.GRATIS

Memorandum Ambities financieren

Financiering van KMO'S

Gewestelijke ontwikkeling financiering

Belastingen op grond en vastgoed

Mobiliteitfiscaliteit

Gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit

Belasting van arbeid

Financiële aspecten van de export

Financieel bestuur en beleid

U kunt ons helpen de stem van Brussel nog luider te doen klinken! 

Copyright 2018 © Beci