FR

Memorandum Beci

Samen veranderen we Brussel

Zowel voor, tijdens als na de verkiezen houdt Beci de vinger aan de pols van de politieke wereld: kopstukken, partijen, op gemeentelijk, gewestelijk, gemeenschaps-, federaal en Europees niveau. Op de verkiezingsagenda nemen de jaren 2018 en 2019 een bijzondere plaats in. Beci maakt van de gelegenheid gebruik om 91 concrete, realistische maatregelen voor te stellen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ons Gewest en van Brussel, hoofdstad van Europa. 

Die maatregelen zijn gegroepeerd rond vier thema’s: ‘mobiliteit’, ‘stad van de toekomst’, ‘werkgelegenheid’ en ‘financiën’. Ze zijn het resultaat van intens overleg met onze leden, de bedrijven en de sectoren. Ze zijn gebaseerd op de dagelijkse ervaringen van Brusselse ondernemers en de expertise van het kenniscentrum van Beci. Hier vindt u de vier luiken van het Memorandum. Neem gerust contact met ons op om samen te werken aan dit project voor Brussel.


U kunt ons helpen de stem van Brussel nog luider te doen klinken! 

WAT STAAT ER IN

1

Memorandum Mobiliteit

Fiscaliteit van de mobiliteit en cafetariaplan

Mobility as a service

Infrastructuur

De openbare weg delen

Hub International

2

Memorandum De Stad van de Toekomst

Digitalisering

Koolstofarme & kringloopeconomie

Veerkracht van de ondernemingen

Administratieve vereenvoudiging


Logistiek & industrieel beleid

Levenskwaliteit

Stedenbouwkunde

3

Memorandum "Missie volledige tewerkstelling"

Onderwijs

Opleiding

Tewerkstelling

4

Memorandum "Ambities financieren"

Financiering van KMO'S

Gewestelijke ontwikkeling financiering

Belastingen op grond en vastgoed

Mobiliteitfiscaliteit

Gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit

Belasting van arbeid

Financiële aspecten van de export

Financieel bestuur en beleid


Het team van het kenniscentrum van Beci

Het kenniscentrum van Beci is een studiebureau dat zorgt voor technische analyses en dat de grondslagen voor de standpunten van de Brusselse werkgeversorganisaties uitwerkt. Het is ook een centrum dat innoverende projecten ontwikkelt om de economische belangen te verdedigen en dat de politiek alternatieve oplossingen voorstelt.
Jan

De Brabanter

Vincent Delannoy

Cécile Huylebroeck

Ischa Lambrechts

Lise 

Nakhlé

Laura Rebreanu

Laurie Verheyen

Olivier 

Willocx

Het team van het kenniscentrum telt multidisciplinaire en gespecialiseerde consultants en externe specialisten. Dit team staat graag tot uw dienst.Copyright 2018 © Beci