Wat zijn de
risicofactoren
voor uw bedrijf?

Bepaal via een korte test van 10 minuten wat de grootste gevaren zijn voor uw bedrijf. Vergelijk uzelf met andere bedrijven in uw activiteitensector. Ontvang een gepersonaliseerde diagnose en aangepast advies

Beoordeel uw risico's op 6 factoren

 Op basis van enkele vragen met betrekking tot uw situatie, wordt u doorverwezen naar ondersteuningsstructuren in Brussel, experts, partners die u gratis of tegen geringe kosten kunnen helpen.

Humain

Menselijke factoren

 Demotivatie

 Verandermanagement

 Relaties tussen partners

Strategische
en commerciële factoren

 Innovatie

 Afhankelijkheid
van klant / leverancier

 Concurrentiedruk

Productie- en logistieke factoren

 Productiviteit

 Bevoorrading

 Distributie

Financiële factoren

 Winstgevendheid

 Financiering

Wettelijke factoren

 Regelgeving

 Vergunningen,
Goedkeuringen

Regionale factoren

 Mobiliteit en werken

 Veiligheid, Goedkeuringen

VOOR ALLE ONDERNEMERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MAAK DE BALANS OP VAN UW BEDRIJF OM U HET BEST OP DE TOEKOMST VOOR TE BEREIDEN!


Dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben Beci en het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden) een platform met oplossingen ontwikkeld om uw bedrijfactiviteiten (opnieuw) een boost te geven en op moeilijkheden te anticiperen!


Welkom !

Binnen enkele minuten vindt u de oplossingen, advies, nuttige adressen om uw bedrijf te versterken, te anticiperen op moeilijkheden, en uw bedrijfsactiviteiten een boost te geven en te ontwikkelen.

Op basis van enkele vragen met betrekking tot uw situatie, wordt u doorverwezen naar ondersteuningsstructuren in Brussel, experts, partners die u gratis of tegen geringe kosten kunnen helpen.


Waarom is het zo belangrijk om de balans op te maken?

Het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden) is hierover formeel:

  • De meeste moeilijkheden waarmee kleine ondernemers worden geconfronteerd, zijn voorspelbaar;
  • Door tijdig op de moeilijkheden te anticiperen, zijn vaak verschillende oplossingen mogelijk;
  • Binnen zes maanden kan een situatie instorten of opnieuw plaatsvinden.


De experts van het COm schatten dat 50% van de ondernemers in moeilijkheden optimale oplossingen hadden gevonden als ze sneller om hulp hadden gevraagd.


Bijkomende vragen?

 Aarzel niet om contact op te nemen met de COm (Beci) op +32 (0) 2 533 40 90


Ontvang een gepersonaliseerde diagnose en aangepast advies

Beantwoord de vragen

Identificeer de risico's

Aanbevelingen ontvangen

Disclaimer

Deze diagnose wordt u gratis en vrijblijvend verstrekt op basis van uw verklaringen. Het advies in dit document kan het advies van professionals in ondernemingsadvies (op het gebied van financiën, juridische zaken, coaching, enz.) niet vervangen. 

 

Door deze vragenlijst te gebruiken, doet u afstand van het recht om de aansprakelijkheid van Beci in te roepen, inclusief in geval van onjuistheid, al dan niet flagrant, van de inhoud ervan.

Deze diagnose is bedoeld om gedachten en adviezen te delen en u te begeleiden naar oplossingen die u in de toekomst kunnen helpen.

In samenwerking met: