Boost your export with

the Export Toolbox

Uw project bepalen en onderhandelen met partners

Wat u in de Export Toolbox vindt

Définir son projet

Marktonderzoeken

Hoe uw toekomstige markt leren kennen en uw exportomgeving?

Commerciële contracten

Hoe kiest u een distributiekanaal? Wat zijn de juridische aspecten?

Contractonderhandelingen

Onderhandelen en afsluiten van contracten: aan wat moet u denken?

Sleutelpartners

Marketing & prospectie: hoe vindt u uw sleutelpartners?

1

Uw benadering optimaliseren

Optimiser son approche

Incoterms

De risico's en kosten in verband met de levering van uw producten verdelen: de Incoterms®

Risico's beheersen

Risico's op internationaal vlak beheersen: commercieel en politiek risico

Transportrisico's

Hoe kan u transportrisico's en -verzekeringen beheren?

Betaalmiddelen

Hoe kiest u het juiste betaalmiddelen en zorgt u voor de geschikte bankgaranties?

2

Uw kosten anticiperen

Optimiser son approche

Overheidsfinanciering

Uw exportactiviteiten financieren met gewestelijke overheidssteun

BTW

TVA

Déterminer la TVA applicable à vos livraisons de biens et prestations de services

Inkomstenbelastingen

Impôt sur le revenu

De beginselen van inkomstenbelastingen ontcijferen

Douane

Douanes

Elementen waarmee rekening moet worden gehouden en administratieve formaliteiten.

3

In samenwerking met

Partners Export Toolbox

Met de steun van

Partners Export Toolbox

Boost your export with

the Export Toolbox

Copyright 2018 © Beci