Boost your export with

the Export Toolbox

Wat u in de Export Toolbox vindt

1

Uw project bepalen en onderhandelen met partners

Définir son projet

Marktonderzoeken

Hoe uw toekomstige markt leren kennen en uw exportomgeving?

Commerciële contracten

Hoe kiest u een distributiekanaal? Wat zijn de juridische aspecten?

Contractonderhandelingen

Onderhandelen en afsluiten van contracten: aan wat moet u denken?

Sleutelpartners

Marketing & prospectie: hoe vindt u uw sleutelpartners?

2

Uw benadering optimaliseren

Optimiser son approche

Incoterms

De risico's en kosten in verband met de levering van uw producten verdelen: de Incoterms®

Risico's beheersen

Risico's op internationaal vlak beheersen: commercieel en politiek risico

Transportrisico's

Hoe kan u transportrisico's en -verzekeringen beheren?

Betaalmiddelen

Hoe kiest u het juiste betaalmiddelen en zorgt u voor de geschikte bankgaranties?

3

Uw kosten anticiperen

Optimiser son approche

Overheidsfinanciering

Uw exportactiviteiten financieren met gewestelijke overheidssteun

TVA

BTW

Déterminer la TVA applicable à vos livraisons de biens et prestations de services

Impôt sur le revenu

Inkomstenbelastingen

De beginselen van inkomstenbelastingen ontcijferen

Douanes

Douane

Elementen waarmee rekening moet worden gehouden en administratieve formaliteiten.

In samenwerking met

Partners Export Toolbox

Met de steun van

Partners Export Toolbox

Boost your export with

the Export Toolbox

Copyright 2018 © Beci