Beci

FR

Memorandum De Stad van de Toekomst 

In dit dossier:

Digitalisering

Koolstofarme & kringloopeconomie

Veerkracht van de ondernemingen

Administratieve vereenvoudiging

Logistiek & industrieel beleid

Levenskwaliteit

Stedenbouwkunde

WOORD VOORAF

Hoe moet Brussel er in de nabije  toekomst uitzien? Wat moeten  we concreet en realistisch  gezien doen om van Brussel  deze ideale Stad van de 

Toekomst te maken? Een stad voor iedereen: bewoners, werknemers, ondernemers,  lokale, regionale, nationale en  internationale instellingen,  hogescholen en universiteiten,  opleidingscentra, ziekenhuizen,  onderzoekscentra, start-ups,  toeristen, congresgangers,  zakenlui, diplomaten, studenten,  hotels, musea enz.  

Wat stelt BECI voor om deze Stad van de Toekomst waar te maken? Met dit memorandum Stad van de Toekomst wil Beci de beleidsmakers inspireren en de weg wijzen en dit voor, tijdens  en na de verkiezingen. De stad is  voor ons immers een belangrijk aandachtspunt. Wat Brussel zo bijzonder maakt, is dat dit het enige van drie Belgische gewesten is dat volledig stedelijk  is. De link tussen stad en gewest  is dus belangrijk in Brussel en  vormt meteen ook een  uitdaging voor het politieke  bestuur. Wat zijn de kenmerken  van Brussel, de Stad van de  Toekomst?

Jan De Brabanter

Secretaris-generaal van Beci

WAT STAAT ER IN DIT DOSSIER ?

Een project voor Brussel

Maatregelen om te implementeren

Contactpersonen

Hoe kan Brussel de ideale Stad van de Toekomst worden? Dankzij een nieuw ambitieus stadsproject en 21 maatregelen om snel te nemen.

Voor een productieve, veerkrachtige en digitale stad: 5G, Smart City, data, kwaliteit van leven, Blockchain, administratieve vereenvoudiging, energie, netheid, circulaire economie, stedelijke logistiek, industrieel plan, stedenbouw

Identificeer de maatregelen die u wilt promoten, neem contact met ons op, we zullen er samen aan werken.

Het team van het kenniscentrum van Beci

Het kenniscentrum van Beci is een studiebureau dat zorgt voor technische analyses en dat de grondslagen voor de standpunten van de Brusselse werkgeversorganisaties uitwerkt. Het is ook een centrum dat innoverende projecten ontwikkelt om de economische belangen te verdedigen en dat de politiek alternatieve oplossingen voorstelt.

Jan

De Brabanter

Lise Nakhlé

Laura Rebreanu

Ischa Lambrechts

Vincent Delannoy

Laurie Verheyen

Het team van het kenniscentrum telt multidisciplinaire en gespecialiseerde consultants en externe specialisten. Dit team staat graag tot uw dienst.
GRATIS

Memorandum De stad van de toekomst

Digitalisering

Koolstofarme & kringloopeconomie

Veerkracht van de ondernemingen

Administratieve vereenvoudiging

Logistiek & industrieel beleid

Levenskwaliteit

Stedenbouwkunde

Copyright 2018 © Beci