Beci

FR

Memorandum Missie volledige tewerkstelling 

In dit dossier:

Onderwijs

Opleiding

Tewerkstelling

WOORD VOORAF

Is streven naar volledige tewerkstelling  in Brussel niet al te  voortvarend? Of zelfs on-realistisch... utopisch? Momenteel  vertoeft het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest nog steeds in de  hoogste regionen van de werkloosheids-cijfers  van België, ondanks  de forse en aanhoudende vooruitgang die op dat vlak werd  geboekt de afgelopen vier jaar.


We kunnen de vraag ook anders formuleren: mag een maatschappij  er per definitie van uitgaan  dat een bepaald - min of  meer groot - deel van de personen  op arbeidsleeftijd nooit via  arbeid zal kunnen bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving? Een dergelijke stellingname lijkt ronduit defaitistisch en getuigt van een gebrek aan ambitie en vertrouwen in de wil en het vermogen van elk individu om zich via het arbeidsproces solidair te tonen. De uitoefening van een job waarin de werknemer zich kan ontplooien en Memorandum "missie volledige tewerkstelling" bijdragen aan het welzijn en de welvaart van de samenleving is niet alleen een economische kwestie.

Jan De Brabanter

Secretaris-generaal van Beci

WAT STAAT ER IN DIT DOSSIER ?

Objectief  tewerkstelling

Drie pilaren

Contactpersonen

Onderwijs, opleiding, Tewerkstelling

De Brusselse economie heeft nooit eerder zo veel banen opgeleverd als nu.

Tenminste, als we rekening houden met alle vormen van werkgelegenheid. Toch is de weg nog lang. Ontdek de 22 maatregelen van Beci ten voordele van de werkgelegenheid in Brussel.



De Brusselse ondernemingen dragen bij tot opleiding en werkgelegenheid. Dit door onder meer opleidingen en stages voor alternerend leren aan te bieden, voortgezette opleidingen en opleidingen op de werkvloer te organiseren en deel te nemen aan het valideringsproces van vaardigheden.

Bovendien moeten de hefbomen van onderwijs en opleiding beter geactiveerd worden. Ontdek hoe.

Identificeer de maatregelen die u wilt promoten, neem contact met ons op, we zullen er samen aan werken.

Het team van het kenniscentrum van Beci

Het kenniscentrum van Beci is een studiebureau dat zorgt voor technische analyses en dat de grondslagen voor de standpunten van de Brusselse werkgeversorganisaties uitwerkt. Het is ook een centrum dat innoverende projecten ontwikkelt om de economische belangen te verdedigen en dat de politiek alternatieve oplossingen voorstelt.





Cécicle Huylebroeck

Olivier Willocx

Jan

De Brabanter

Ischa Lambrechts

Vincent Delannoy

Lise Nakhlé

Het team van het kenniscentrum telt multidisciplinaire en gespecialiseerde consultants en externe specialisten. Dit team staat graag tot uw dienst.


GRATIS

Memorandum missie volledige tewerkstelling

Onderwijs

Opleiding

Tewerkstelling

Copyright 2018 © Beci